8

Yıllık

DENEYİM

TABSAF

Amacımız Nedir!

_
Ülkemiz zengin bitki çeşitliliği, coğrafi konumu ve tarihi derinliğinden dolayı tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda diğer ülkelere göre farklı bir konuma sahip olup, bu durum Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından da ülkemizin kültürel bir zenginliği olarak görülmektedir.
108Bitmiş Proje
18İl Temsilcisi
320Üye Sayısı
Türkiye’de gıda, kozmetik ve sağlık amaçlı üretilen ürünlerde kullanılan bitkilerin korunması, kültüre alınması, bu bitkilerden üretilen ürünlerin üretim standartları, pazarlanması ve yetkili satış noktaları konusunda da yasal düzenlemeler yapılmakta olup, yapılan düzenlemeler farklı çevreler tarafından farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle ilgili farklı meslek gruplarının sivil toplum kuruluşları çalışmalarını sürdürmektedir, ancak her meslek grubu kendi doğruları yönünde hareket etmekte olup, sektördeki sorunların çözümünde ortak bir yol bulunması konusunda sonuca gidilememektedir. Bu durum gelişen ve değişen dünya ölçeğinde mevcut kaynaklarımızın iyi bir şekilde kullanılamaması ve konu ile ilgili olarak dışa bağımlılığımızın sürmesine yol açmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda yasal düzenlemelerden sorumlu olan Bakanlıklar başta olmak üzere bu konuda faaliyet gösteren, araştırma grupları, üniversiteler, kamu kuruluşları, özel sektör ve meslek kuruluşlarının bir araya getirileceği bir sivil toplum kuruluşuna acil ihtiyaç olduğu aşikâr bir şekilde görülmüştür. Bu düşüncelerle, bahsi geçen tüm ilgili grupları ortak bir zeminde bir araya getirmeyi amaçlamaktayız. Federasyonumuzun faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulan teknik ve akademik çalışmalar için, Biruni Üniversitesi ile yapılan çalışma protokolü ile Biruni Tekno parkında kurulacak TABSAF Laboratuvarı ve deneyimli Biruni Üniversitesi akademik danışmanlarından destek alınmaktadır, ayrıca farklı disiplinlerden oluşan AKADEMİK DANIŞMA KURULLARI da oluşturulmaya devam etmektedir